پرداخت اینترنتی

خرید اینترنت مخابرات

  /  خرید اینترنت مخابرات
 • یک گیگ

 • 5000
  • یک گیگابایت
  • یک ماه
  • مخابرات ADSL
 • سه گیگابایت

 • 15000
  • سه گیگابایت
  • یک ماه
  • مخابرات ADSL
 • پنج گیگابایت

 • 25000
  • پنج گیگابایت
  • یک ماه
  • مخابرات ADSL