بهار ذاکری

بهار ذاکری

کارشناس ارشد حسابداری

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی – دانشگاه جامع علمی و کاربردی ساوه

کارشناسی ارشد – حسابداریدانشگاه آزاد ساوه

سوابق مدیریتی و اجرایی

مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای بام ساوه – مدیریت آموزش

انجمن صنفی آموزش گاه های آزاد ساوه – نایب رئیس انجمن

شرکت ثمین حساب تراز گستر – عضو هیئت مدیره

شرکت آسان تحویل ساوه – حسابدار

نمایندگی شرکت آرمیتراژ – حسابدار

مرکز پخش محصولات میهن – حسابدار

شرکت خدماتی بیتا سیستم – حسابدار

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ساوه – حسابدار

سوابق تدریس

مرکز جهاد دانشگاهی – ساوه

مجتمع فنی تهران – ساوه

دانشکده سما – ساوه

آموززشگاه های فنی و حرفه ای – ساوه

همکاری با موسسات حسابداری

 

مقالات و کنفرانس ها

تاثیر سطح دانش حسابداری ، خطر اخلاقی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های مالی

فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفیت گزارشگری مالی شرکت های مالی

توصیف خطر اخلاقی بر اساس کیفیت گزارشگری مالی در دوران بحران

کیفیت گزارشگری مالی با رویکرد اخلاق کاری در شرکت های مالی

دوره های آموزشی گذرانده شده خانم ذاکری

دوره حسابداری با نرم افزار – انجمن حسابداران خبره – تهران

دوره نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم – تهران

حسابداری خدماتی بازرگانی و صنعتی – سازمان فنی و حرفه ای – ساوه

حسابداری کاربردی – شرکت حسابداری آروان حساب – ساوه

دوره های مدیریت و ICDL – سازمان فنی و حرفه ای – ساوه

سایر مدارک

کارت مربیگری در رشته امور مالی و بازرگانی – فنی و حرفه ای

ابلاغ مدیریت – فنی و حرفه ای

سایر سوابق و همکاری ها

همایش مدیریت در هزاره سوم

دانشگاه پیام نور – ساوه

اداره تعاون – ساوه

اداره کمیته امداد – ساوه

خانم ذاکری