مهندس شریف

رومینا شریفی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

مهندس رومینا شریفی

 

مقالات

مقایسه و ارزیابی سبکهای معماری نرم افزار

تاریخ : اسفند ۱۳۹۳

بررسی انواع روشهای مقابله با حمله Wormhole در شبکه های حسگر بیسیم

تاریخ : مهر ۱۳۹۵

ارائه روشی برای مقابله با حمالت در شبکه های حسگر بیسیم

تاریخ : شهریور ۱۳۹۵

ررسی کارایی پروتکل Leach و c-Leach در شبکه های حسگر بیسیم با شبیه سازNS2

تاریخ : آذر ۱۳۹۵

ناشران : سیویلیکا

آموزش من

کارشناسی ارشد

نرم افزار

کارشناسی

فناوری اطلاعات IT

تجربه ی من

تدریس در دانشگاه ها

تدریس در مدارس