آزمون آنلاین ICDL

این یک آزمون زمان دار است. شما 30 ثانیه برای پاسخ به سئوالات فرصت دارید. آیا آماده اید؟

30
0%

کدام یک از عوامل زیر در راندمان کار کامپیوتر موثر نیست

ویندوز 10

لطفاً پاسخ های صحیح 2 را انتخاب کنید

طراحی سایت و سئو
درخت گوجه سبز آلو
طراحی-سایت-سئو
یادداشت سوال
Show hint
صحیح غلط !

توضیحات پاسخ

حافظه پنهان (Cache Memory) چه نوع خافظه ای است

یادداشت
Show hint
صحیح غلط !

توضیحات

برای تهیه ی یک کپی از تصویر در کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد

صحیح غلط !

آزمون آنلاین ICDL
ضعیف بودی

بازم تلاشت را کن
متوسط بودی

تو میتونی بهتر هم باشی
عالی بودی

آفرین همیشه موفق باشی