آزمون مهارت های هفتگانه icdl

0%

کدامیک از موارد زیر باعث بالا رفتن امنیت اطلاعات در کامپیوتر می شود؟

صحیح غلط !

برای مناطقی خارج از شهر از چه روشی برای اتصال به اینترنت استفاده می شود؟

صحیح غلط !

کدامیک از دستگاه های زیر فرمت دیجیتال را به آنالوگ (و برعکس)تبدیل می نماید؟

صحیح غلط !

نرم افزار ها به چند دسته تقصیم می شوند؟

صحیح غلط !

شبکه های کامپیوتری موجود در کشور های هم جوار از چه نوعی می باشد؟

صحیح غلط !

نام دیگر مغز کامپیوتر ...........میباشد.

صحیح غلط !

برنامه های کوچکی که به یک برنامه اجرایی حمله کرده و اجرای آنرا مختل میکنند،..........نامیده میشوند

صحیح غلط !

سیستم اتوماسیون اداری ،زیر مجموعه کدام گزینه زیر می باشد؟

صحیح غلط !

اینترنت چیست؟

صحیح غلط !

مکالمه تلفنی در اینترنت چه نامیده می شود؟

صحیح غلط !

عبارت RAMمخفف چه کلماتی می باشد؟

صحیح غلط !

نام دیگر فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟

صحیح غلط !

حداقل میزان دیسک سخت جهت نصب ویندوز 7 چه میزان است؟

صحیح غلط !

IT مخفف چیست؟

صحیح غلط !

کدام فاصله برای مشاهده صفحه نمایش مناسب می باشد؟

صحیح غلط !

کامپیوتر سرویس دهنده در شبکه اینترنت.......... نامیده میشود.

صحیح غلط !

کدام گزینه طبقه بندی شبکه های کامپیوتر بر اساس موقعیت جغرافیایی است؟

صحیح غلط !

کدامیک از دستگاه های زیر خروجی نمی باشد؟

صحیح غلط !

به نماد های تصویری در ویندوز،........... میگویند.

صحیح غلط !

کدام گزینه تعریف تار جهان گستر یاWWWاست؟

صحیح غلط !

برای وارد کردن تصاویر به کامپیوتر از کدام سخت افزار استفاده می شود؟

صحیح غلط !

کدامیک از موارد زیر سیستم عامل محسوب نمی شود؟

صحیح غلط !

کدامیک از گزینه های زیر کاربردICTمیباشند؟

صحیح غلط !

.......... دستورالعمل هایی هستند که جهت بکارگیری سخت افزار مورد استفاده قرار می گیرد.

صحیح غلط !

مودم دستگاهی.......... است.

صحیح غلط !

برای ارسال یک نامه الکترونیکی از چه نرم افزاری استفاده می شود؟

صحیح غلط !

برای قفل کردن کامپیوتر از کدام گزینه استفاده میشود؟

صحیح غلط !

کدام گزینه سبب ورود ویروس به رایانه می شود؟

صحیح غلط !

ارتباط میان کامپیوتر های یک دفتر جهت تبادل داده ها ،چه نوع شبکه ای است؟

صحیح غلط !

نام دیگر نوار جزئیات .......... می باشد.

صحیح غلط !

کلید میانبر جهت استفاده از(Help)کدام می باشد؟

صحیح غلط !

سیستم عامل چیست؟

صحیح غلط !

دستگاهی که هنگام قطع برق ،برق رایانه را تامین میکند چه نام دارد؟

صحیح غلط !

مزایای استفاده از شبکه کدام است؟

صحیح غلط !

کدام گزینه ظرفیت حافظه اصلی است؟

صحیح غلط !

ارگونومیک (Ergonomics)به چه معناست؟

صحیح غلط !

برای ذخیره و نگهداری داده ها از چه نرم افزاری استفاده می شود؟

صحیح غلط !

برای ایجاد اسلاید از.......... استفاده می شود.

صحیح غلط !

قانون حق کپی (Copyright)شامل کدام موارد می باشد؟

صحیح غلط !

کدام مورد از معایب تجارت الکترونیک می باشد؟

صحیح غلط !

نوار سراسری که پائین صفحه نمایش قرار دارد ........... نامیده می شود.

صحیح غلط !

واحد سنجش سرعت تبادل اطلاعات مودم کدام یک از موارد زیر می باشد؟

صحیح غلط !

کدامیک از ابزار های زیر جزء وسایل خروجی هستند؟

صحیح غلط !

محتوای کدام حافظه با قطع جریان برق از بین می رود؟

صحیح غلط !

کدام گزینه یک محیط گرافیکی را برای نرم افزار ها ایجاد می نماید؟

صحیح غلط !

به نرم افزار هایی که استفاده از آنها رایگان میباشد.......... گفته می شود.

صحیح غلط !

سرعت پردازش کامپیوتر به ..........بستگی دارد.

صحیح غلط !

در کدام یک برای خواندن و نوشتن اطلاعات از اشعه لیزر استفاده میشود؟

صحیح غلط !

به اجزای قابل لمس کامپیوتر Hardware یا.......... می گویند.

صحیح غلط !

برنامه ها برای اجرا شدن در.......... قرار می گیرند.

صحیح غلط !

آزمون مهارت های هفتگانه icdl
نتیجه آزمون